Första sidan | Om Företaget |Hemsidor | Bilder/Kort | Musik | Kontakta Oss    Citat & Ordspråk tillsammans med en bild ger ett klart och eftertänksamt budskap. Betraktaren kan tyda budskapet utefter sina egna bilder och tankar.

    Du väljer ut Ditt favoritcitat eller Ordspråk och en bild Du tycker om eller passar. Vi hjälper Dig att skapa den personliga och perfekta gåvan till Dig eller/och Dina vänner. Hör av Dig till Oss

Första sidan| Om Företaget| Hemsidor | Bilder/Kort | Musik | Kontakta Oss 

Zeite Cards hemsida är utvecklad av Zeite Card .Copyright© 1998